woensdag, 30 november 2005

33. Sinterklaas: levensverhaal 7: twee keer drie onschuldig veroordeelden

Deel1: Enkele schurken hebben het al meer dan eens aan de stok gehad met drie ridders. Die bandieten kunnen het niet verkroppen dat die ‘Lancelotachtigen’ de stiel bederven. Daarom kopen ze de landsheer om, om de drie ridders ter dood te veroordelen. Onze sint komt nog net op tijd om het zwaard uit de handen van de beul te rukken, en geeft de landvoogd duchtig naar zijn voeten.

Deel2: De Romeinse keizer stuurt de drie bevelhebbers, Nepotianus, Ursus en Apilio, naar een opstandig gebied. Door een storm komen ze per ongeluk in Myra terecht waar Sint-Nicolaas hen onderdak geeft, om te beletten dat deze soldaten zouden gaan plunderen, dat was zo de gewoonte. De bevelhebbers krijgen de zegen van de sint en trekken verder naar het opstandige gebied waar ze rust brengen.

De keizer is content, maar jaloerse rikken stoken kwaad bij de opperste raadsheer en zeggen dat de bevelhebbers kwaad vertellen over de keizer. Deze wordt zo woedend dat hij de bevelhebbers in de kerker laat smijten om ze stante pede te berechten. De veroordeelden bidden tot de sint en die verschijnt tegelijkertijd aan Keizer Konstantijn én aan de opperste raadsheer.

Bij het krieken van de volgende dag ontmoeten keizer en raadsheer elkaar, vertellen van hun droom en laten de krijgsheren onmiddellijk vrij. Nepotianus, Ursus en Apilio gaan Sinterklaas in Myra opzoeken om hem uitvoerig te bedanken.

Foto: in 1978 droeg de Sint ook een zonnebril


19:31 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (0) | Tags: geestige heiligen

32. Sinterklaas: levensverhaal 6: de Dianaboom naar de verdoemenis

Onder de boom van de duivelin Diana brachten vele heidenen hun offers. Om een einde te maken aan deze afgoderij laat Sinterklaas die boom gewoon omhakken. Maar Diana laat het daar niet bij. De duivelin maakt een olie die in brand schiet bij aanraking met stenen en water. Bovendien verandert zij zichzelf in een onschuldige non. Duivelinnen kunnen dat, met deze ben je gewaarschuwd als je nog eens een non tegen komt!

Als de schippers vertrekken op reis naar de kerk van Sint-Nicolaas staat de als non vermomde duivelin hen uit te zwaaien en geeft de schippers olie mee. Zij vraagt hen daarmee het portaal van de kerk in te smeren. Smerig hé!

Onze goede sint, die de schippers tegemoet vaart, laat de olie in zee werpen, waardoor het water in brand schiet. Zodoende bevrijdt hij de schippers van de duivelse listen.

Of door de zeebrand de schippersboten mee in de vlammen opgingen is niet meer te achterhalen maar dat zal de sint wel voorkomen hebben.16:55 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (0) | Tags: geestige heiligen

31. Sinterklaas: levensverhaal 5: weg met de hongersnood

Bij een grote hongersnood verneemt de sint dat er graanschepen voor de keizer in de haven aankomen. Hij beveelt de scheepslui om uit elk schip 100 maten voor de uitgehongerde mensen te halen. Het oorspronkelijk graangewicht was gecontroleerd in Alexandrië. Als het graan wordt opgeborgen in de schuren van de keizer kunnen zijn graanwegers geen verschil vaststellen.

Met het gewonnen graan voor de bevolking kunnen alle mensen nog twee jaar verder en zij behouden nog overschot dat als zaaisel zal dienen.

 

Dit verhaal is het tweede oudste dat we kennen over Sinterklaas. In de kunst zien we deze scène dikwijls op oude schilderijen (E15) met de fameuze tredkraan van de haven zoals we er nog een hebben achter de schermen van de kathedraal.

 

P.S.:   - de laatste alinea van levensverhaalverhaal 3 werd aangepast!

- tijdens de redding van de schippers in verhaal 4 zou Sinterklaas tegelijkertijd ergens anders geweest zijn, mogelijk komt nog aan het licht of dit vanuit het gevang was of vanuit ergens anders.


15:35 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (0) | Tags: geestige heiligen

dinsdag, 29 november 2005

30. Sinterklaas: levensverhaal 4: De redder van de schippers

Tussen vier muren, op water en brood, kan onze held eindelijk tot rust komen: Sinterklaas valt in slaap in ’t cachot.

Gelijktijdig leveren noodlijdende schippers een wild gevecht met de zee en dreigen te verdrinken. Ten einde raad roepen ze hun geliefde bisschop aan die dan ook plots verschijnt. Sinterklaas begint direct te helpen en bovendien bedaart de storm.

Als wat later onze Heilige man in het ‘Joke’ wakker wordt, vertelt hij aan de cipier dat hij gedroomd heeft van een fantastisch avontuur met schippers in een storm. Later zullen de schippers hem nog komen bedanken.

Niet te verwonderen dat hij ook dikwijls afgebeeld staat als patroonheilige van de schippers.

 

 

 

 

Foto: Nick die uit volle borst een liedje zingt voor zijn patroonheilige.


23:52 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (0) | Tags: geestige heiligen

29. Sinterklaas: levensverhaal 3: Bisschopskeuze

De derde bisschop van Myra sterft en onder de talrijke bisschoppen die iemand moeten kiezen bevindt zich een belangrijk prelaat wiens stem beslissend is. Deze prelaat hoort plots een stem (en het was niet Sinterklaas die zich achter het hoekje had verstopt): “de eerste die morgenvroeg de kerk binnentreedt en de naam Niklaas draagt, zult ge bisschop wijden”. Sinterklaas, die gans zijn leven al een vroege vogel is geweest, komt natuurlijk als eerste de kerk binnen, moet zijn naam zeggen en het vervolg laat zich raden.

Onze kindervriend wil absoluut geen bisschop worden maar zijn hevig verzet kan daar niets aan veranderen.

Als bisschop zou hij meegedaan hebben aan het concilie van Nikea en zelfs letterlijk met slaande argumenten. Hij zou de priester Arius een dreun op zijn kop hebben verkocht en dat in het bijzijn van de keizer. Sinterklaas vliegt daardoor in het cachot tot het concilie gedaan is en de leer van Arius wordt veroordeeld. Geen wonder dat de naam van onze kindervriend niet voorkomt op de aanwezigheidslijst van het concilie!

In verhaal 17 gaan we hiermee verder.22:45 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (0) | Tags: geestige heiligen

28. Sinterklaas: levensverhaal 2: Goud voor drie meisjes

Naast onze Sint woont een weduwnaar met drie dochters. De man behoort tot de verarmde adel en kan de bruidschat voor zijn oudste dochter niet ophoesten. Die dekselse buur vindt er niets beters op dan zijn dochter te laten prostitueren. Sinterklaas verneemt de plannen van zijn buurman en denkt: beter een goede buur dan een verre vriend en hij werpt een klomp goud, gewikkeld in een doek, door het venstergat. Zodoende kan er toch nog een deftig bruiloftsfeest gegeven worden.

Als nu dochter nummer twee zegt: “Papa, ik wil gaan trouwen”, reageert de buurman identiek als de eerste keer. Sinterklaas komt dit weer ter ore en de tweede goudklomp wordt door het venstergat van de buur gekieperd. U heeft het al geraden, bij de derde dochter herhaalt de geschiedenis zich en niemand die de geheimzinnige schenker heeft gezien.

In de kunst zien we Sinterklaas dikwijls afgebeeld met drie klompen goud. Er is een periode geweest dat de bakkers hierin drie heerlijke pistoletjes in zagen en prompt werd Sinterklaas hun patroonheilige.

Achter de preekstoel in de kathedraal vinden we met veel moeite een sluitsteen met de Sint en drie afgebroken bollen. Juist boven de plaats waar vroeger het altaar van de bakkers was.


21:39 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (0) | Tags: geestige heiligen

27. Sinterklaas: levensverhaal 1: Kind rechtop in het wasbekken

Reeds vanaf zijn geboorte heeft onze kleine Sint al een sterk willetje:

- nog maar pas geboren en hij staat al kaarsrecht in het wasbekken

- slechts twee keer per week wil onze kleine van zijn moedermelk genieten en wel enkel op woensdag en vrijdag

- hij wil niet met de blokken spelen of zich ontspannen

- het enige wat hem interesseert is de Heilige Schrift

- bij de dood van zijn ouders dacht hij na hoe hij die enorme rijkdom zou aanwenden om mensen te helpen. Niet om een ‘dank u wel’ te krijgen, het is hem enkel om de liefde van God te doen.

Krijg zo een kleine zeg!

 


20:14 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (0) | Tags: geestige heiligen

26. Geestige Heiligen: Sinterklaas – proloog

Als je belooft onze afbeelding van gisteren als bureaublad te gebruiken tot er volgende zondag twee kaarsjes verschijnen, dan vertellen we nu over Sinterklaas.

 

De meest bekende, maar minst gekende heilige in onze reeks is ongetwijfeld de brave man die in onze contreien met zoveel tamtam wordt ingehaald "vanuit Spanje". Weinig is over hem met zekerheid gekend, des te meer is er over hem gefantaseerd.

Hij is geboren rond 270 te Myra in Lycia, dat op dat moment bij Patras hoort. Patras ligt in Anatolië (Klein-Azië), dat in die periode onder Spaans bewind staat. Als jonge knaap maakt hij een pelgrimstocht naar Egypte en Palestina. Kort na deze lange tochten wordt hij de vierde bisschop van Myra. Er zijn gegevens dat hij zou hebben deelgenomen aan het concilie in Nicea maar zeker is dat niet.

Op 6 december, ergens tussen 345 en 352, sterft hij en wordt begraven in Myra. Italiaanse handelslieden pikten in 1087 zijn lichaam en die snoodaards brachten het naar het Italiaanse Bari.

Laat er geen misverstand over bestaan: met de grote heiligenkalender opkuis van de katholieke kerk in 1969 werd hij niet afgeschaft! Alle kranten stonden er vol van. Op de nieuwe kalender die toen werd opgemaakt verdween wel Sint-Nicolaas van Tolentino. Die zijn feestdag stond op 10/9 en kan je nog steeds terugvinden in diverse scheurkalenders. DUS DE GOEDE SINT BESTAAT ECHT.

 

We kennen zowat een 20-tal Sinterklaasverhalen, waarvan er een groot aantal komen uit de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine, die in de 13e eeuw bisschop van Genua was en die zijn fantasie de vrije loop liet om oude overleveringen wat meer kleur te geven.

Op 5 december plaatsen we ons schoentje opdat de goede Sint ons op zijn feestdag, 6 december, zou overladen met geschenken. We zien wel hoeveel verhalen we tegen dan aan de lezers verkocht krijgen. De dagelijkse foto komt nog.18:23 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (0) | Tags: geestige heiligen