zondag, 04 november 2007

477. Gelukkige 800ste verjaardag! - 17 -

Dia17

De derde kroon is wel wat verborgen achter die horizontale scheidingslijn. We zullen eens inzoomen zie, om toch een stuk van die derde kroon te zien.

We hebben nog niet gezegd waarom St.-Elisabeth hier afgebeeld staat.

De schenkers van dit glasraam noemen Eugène Ludovic (Leopoldus) Giffe, bouwmeester en ‘bestierder der herstellingswerken’ en zijn echtgenote Hendrika Isabella (dus Elisabeth) Nuijens. Hoe we dat weten? Het staat er onderaan op, in een tekstband. Het zijn dus hun patroonheiligen.

Oorspronkelijk wil dit koppel slechts twee Heiligen op de glasramen, maar de Koninklijke Commissie voor Monumenten wou er zes. Het werden dus vier patroonheiligen en mogelijk twee specifieke heiligen door de schenkers gekozen.

De zes Heiligen op het glasraam zijn dan Henricus van Bamberg, Anna, Eugenius, Elisabeth van Hongarijë (of Thüringen), Ludovicus en Maria Magdalena de’Pazzi.

 

20:41 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (2) | Tags: geestige heiligen

476. Gelukkige 800ste verjaardag! - 16 -

Dia16

We vergeten even onze frustratie over al die panelen in de St.-Barbarakapel. Die horen thuis in de volgende straalkapel, namelijk die van de missionarissen. Idem dito vragen we ons nog altijd af waarom het beeld van de Zalige missionaris Ludovicus Flores nog steeds in de middelste straalkapel staat…

We laten de grote sacristie links liggen en hebben geen toegang tot de volgende kapel. De stellingen hier zijn geen overbodige luxe. Beeld u in: de sluitsteen boven ons hoofd is druk bezig met … los te komen! We zien het aan de barsten in het gewelf. Wees gerust, alles is onder controle. We kijken recht op een van de belangrijkste meesterwerken van de Kathedraal: de triptiek van de Verrijzenis van Christus, onze vierde Rubens. We staan voor de Kapel van de Vrede en bewonderen ook het niet alledaagse glasraam van Stalins en Janssens uit 1891. Het is een jaunaille: dat lijkt op een grisaille, maar dan in het geel in plaats van in het grijs. Je zal hier geen felle kleuren waarnemen, want die mogen de kleuren van deze prachtige Rubens niet beïnvloeden.

In ieder van de zes lichtbanen staat een Heilige. In de vierde baan ontdekken we onze onvervalste St.-Elisabeth van Thüringen.

 

17:25 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (3) | Tags: geestige heiligen

zaterdag, 03 november 2007

475. Gelukkige 800ste verjaardag! - 15 -

Dia15

Romaanse en Gotische kerken bouwt men in de richting van het oosten, want daar komt de zon op. Die zon staat symbool voor het licht van Christus. Deze kerken bouwt men ook in de vorm van een kruis. Het hoofd van Christus bevindt zich dan ter hoogte van het hoofdaltaar. Rond het hoofd van Christus mag je een aureool verwachten, daarom noemt men de kapellen achter en rond het hoofdaltaar: de straalkapellen.

We wandelen nog steeds klokwijs langs de straalkapellen. De vierde van de vijf kapellen is deze van St.-Barabara met de toren. Ook hier hebben we drie waardevolle glasramen met elk drie lichtbanen.

De middelste lichtbaan van het rechtse glasraam stelt de Heilige Elisabeth voor. Om zeker te zijn staat er nog onder: ‘Sancta Elisabeth’. Zij heeft een kroon op haar hoofd, dus …

Weer fout! Het is de Heilige Elisabeth van Schönau, ook gekend als Elisabeth Abdis. Zij is geboren in Bingen (Rheinland-Pfalz) in 1128, en stierf op 18 juni 1164, in het klooster van Schönau. Elisabeth Abdis is opgenomen in de ‘Romeinse lijst der Martelaren’, en is daar altijd blijven staan. Ze is niet echt officieel gecanoniseerd.

Voor de freaks: Het glasraam van 1889 is van het atelier ‘August Stalins en Alfons Janssens’.

 

21:50 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (7) | Tags: geestige heiligen

474. Gelukkige 800ste verjaardag! - 14 -

Dia14

We draaien ons gewoon om, en voor ge het weet staan we al met één voet in de kapel van St.-Vincentius à Paolo. We bewonderen dat prachtige Neogotische retabel met de 7 werken van barmhartigheid (klikfoto JL3445).

Niet Graaf Heinrich Raspe Von Der Wartburg, met het slechte karakter, wel Elisabeth’s echtgenoot Ludwich de 4de, controleert of zij weer geen brood aan het uitdelen is voor de armen. De broden veranderen in rozen. (Klikfoto: 3445) 

071103-JL3445

De andere afbeeldingen op de zijpanelen zijn de H. Eulalia, de H. Philomena en het huwelijk van Maria en Jozef.

Helemaal links boven heeft J.B. Anthony onze Heilige nog eens geschilderd met haar stapeltje kronen.

 
 

12:42 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (1) | Tags: geestige heiligen

vrijdag, 02 november 2007

473. Gelukkige 800ste verjaardag! - 13 -

Dia13

De eerstvolgende glasramen die we tegenkomen hebben al in 1503 hun vaste stek gevonden in de grote St.-Antoniuskapel. Het is maar een paar stappen van de noordenkruisbeuk. Deze twee gebrandschilderde glasramen, het Engelse en het Bourgondische, zijn de oudste van de Kathedraal.

Op 8 februari 1502 ondertekent de Engelse Koning Hendrik de 7de, samen met Filips de Schone, een handelsverdrag. Vanaf nu mogen de Engelsen hun laken op de Antwerpse jaarmarkten komen verkopen. Die jaarmarkten zijn met Pinksteren en met Bamis of St.-Baafsmis. Het contract wordt bezegeld met het plaatsen van die twee glasramen in lood.

Hendrik de 7de zijn dierbare echtgenote, Elisabeth van York, mocht ook op de foto. Achter Hendrik de 7de staat onze St.-Joris. Niet omdat hij toevallig de patroonheilige is van uw dienaar, wel omdat hij de patroonheilige is van Engeland. Ra, ra, ra, wie staat er achter Elisabeth van York, met in iedere hand een kroon en een kroon op het hoofd?

Ook hier is de Heilige Elisabeth afgebeeld met een wat ouder gelaat. Ook hier, om Elisabeth van York te flatteren?

Een fragment met het hoofd van de H.-Elisabeth ontdekken we ook achter de schermen van de Kathedraal, in de Kerkmeesterkamer. Maar dat is een ander verhaal.

 

22:19 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (2) | Tags: geestige heiligen

472. Gelukkige 800ste verjaardag! - 12 –

Dia12

We wandelen gezellig oostwaarts, langs de prachtige Neogotische glasramen ter ere van Onze Lieve Vrouw en komen aan de kruisbeuk. Daar merken we links van ons, in het noorden dus, het glasraam uit 1616, met de Aartshertogen Albrecht en Isabella.

Achter Isabella staat haar patroonheilige St.-Elisabeth van Thüringen, met twee kronen in de hand en een kroon op het hoofd. Achteloos geeft zij een aalmoes aan een gebrekkige bedelaar. Helemaal onderaan links zien we nog een stukje van zijn kruk.

Eerlijk gezegd, met het ietwat slordige kloosterhabijt en met haar wat opgezwollen gezicht, lijkt zij eerder op de Dulle Griet van Breughel dan op de jonge wondermooie Elisabeth. Mogelijk heeft de ontwerper J.B. Van der Veken of de glazenier Cornelius Cussers de minder mooie Aartshertogin Isabella wat mooier willen afbeelden dan haar patroonheilige.

En jawel hoor, vele namen zijn in het Spaans totaal anders. Bij de Spanjaarden is Jozef, José; St.-Jacob, Santiago en Elisabeth is Isabel.

 

00:15 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (2) | Tags: geestige heiligen

donderdag, 01 november 2007

471. Gelukkige 800ste verjaardag! - 11 -

Dia11

Op de vierde lichtbaan, van onder naar boven, herkennen we Dominicus, Norbertus met zijn monstrans, en onder Bernardus van Clairveau, die er afgevallen is, een mooie gekroonde lieftallige jongedame met rozen in de schoot. We moeten niet twijfelen, hier hebben we prijs, het is Elisabeth van Thüringen.

Onderaan de vijfde lichtbaan zien we duidelijk Pius de 9e met de pauselijke bul ‘Ineffabilis’ (1884) in de hand (van erfschuld gevrijwaard), terwijl dat Heilige meisje op de zesde, en uiterst rechtse lichtbaan, nog altijd die Bisschop probeert te overtuigen dat zij Elisabeth van Thüringen niet is.

12:44 Gepost door Joris Luyten | Commentaren (2) | Tags: geestige heiligen